Preferuj try-with-resources

Najlepszy sposób na zamknięcie zasobów


Ten wpis jest częścią serii, w której tworzę wpisy na podstawie wybranego tematu z książki Effective Java (3rd edition 2018), której autorem jest Joshua Bloch. Jest to uaktualnione wydanie pod Jave 9 jednej z najlepszych książek o Javie. Nie ograniczam się jednak tylko do książki, więc czasem temat będzie rozbudowany i trafią się informacje z innych źródeł na ten sam temat.

Ten wpis nawiązuje do tematu z Item 9 z rozdziału 2:

Creating and Destroying Objects


W Javie wiele klas wymaga zamknięcia używanych przez nie zasobów wywołując metodę close(). Są to np. FileInputStream, FileOutputStream, ThreadPoolExectuor czy java.sql.Connection. Zamknięcie zasobów jest często niedopilnowane, co może wpływać na wydajność aplikacji. Wiele z tych klas używa finalizerów jako “siatki bezpieczeństwa”, jednak jak wiemy z poprzedniego postu - nie działa to zbyt dobrze.

Kiedyś (przed Java 7), najlepszym sposobem na poprawne zamknięcie zasobów było try-finally:

// try-finally - No longer the best way to close resources!
static String firstLineOfFile(String path) throws IOException {
  BufferedReader br = new BufferedReader(new FileReader(path));
  try {
    return br.readLine();
  } finally {
    br.close();
  }
}

Blok finally jest odpalany nawet wtedy, kiedy w bloku try wystąpi wyjątek czy operacja return, dlatego był dobrym miejscem na zamknięcie zasobów.

Nie wygląda to źle, ale z każdym kolejnym zasobem jest coraz gorzej:

// try-finally is ugly when used with more than one resource!
static void copy(String src, String dst) throws IOException {
  InputStream in = new FileInputStream(src);
  try {
    OutputStream out = new FileOutputStream(dst);
    try {
      byte[] buf = new byte[BUFFER_SIZE];
      int n;
      while ((n = in.read(buf)) >= 0)
        out.write(buf, 0, n);
    } finally {
      out.close();
    }
  } finally {
    in.close();
  }
}

Czytelność spada drastycznie.

Z try-finally jest też inny problem. Zarówno w bloku try jak i finally może wystąpić wyjątek. Np. jeśli w metodzie firstLineOfFile, przy wywołaniu metody readLine wystąpi wyjątek w związku z błędem na fizycznym urządzeniu, to również wywołanie metody close rzuci wyjątkiem z tego samego powodu. W takiej sytuacji drugi wyjątek przesłoni pierwszy i nie będziemy o tym wiedzieć. Nie zobaczymy go w stack trace, co może utrudnić debugowanie, bo zazwyczaj to pierwszy rzucony wyjątek chcemy ujrzeć. Jest możliwe, aby stłumić drugi wyjątek na rzecz pierwszego, ale w praktyce nikt tego nie robi, bo jest to rozwlekłe rozwiązanie.

Wszystkie te problemy zostały rozwiązane wraz z przyjściem w Javie 7 try-with-resources.

Aby nasz zasób mógł być używany z try-with-resources musi implementować interfejs AutoCloseable, czyli metodę close(). Teraz wiele klas i interfejsów z bibliotek Javy implementuje ten interfejs. Jest to poniekąd standard. Więc jeśli piszesz klasę, która reprezentuje zasób, który musi być zamknięty, to powinna implementować AutoCloseable.

Drugi przykład (który wraz z kolejnym zasobem robił się coraz brzydszy), z try-with-resources wygląda tak:

// try-with-resources on multiple resources - short and sweet
static void copy(String src, String dst) throws IOException {
  try (InputStream  in = new FileInputStream(src);
     OutputStream out = new FileOutputStream(dst)) {
    byte[] buf = new byte[BUFFER_SIZE];
    int n;
    while ((n = in.read(buf)) >= 0)
      out.write(buf, 0, n);
  }
}

Jak widać, jest to dużo bardziej zwięzłe i czytelne rozwiązanie. Co więcej, jeśli wystąpią wyjątki tak jak wcześniej opisałem, to te następujące po pierwszym stają się suppressed, pozostawiając na wierzchu ten, który chcemy zobaczyć - czyli pierwszy jaki wystąpił.

Wyjątki suppressed nie są pomijane - mamy informację o nich w stack trace i możemy się do nich dostać z kodu wywołując metodę getSuppresed(), dostępną od Javy 7 na każdym Throwable.

Oczywiście do try-with-resources możemy dodać blok catch tak jak w normalnym try, co pozwala obsłużyć wszystkie wyjątki bez kolejnych zagnieżdżeń.

Catch może też służyć do innych celów. Np. w przypadku wystąpienia wyjątku w try - zwrócenie domyślnej wartości. Dla przykładu:

static String firstLineOfFile(String path, String defaultVal) {
  try (BufferedReader br = new BufferedReader(
      new FileReader(path))) {
    return br.readLine();
  } catch (IOException e) {
    return defaultVal;
  }
}

Zatem używajmy tylko try-with-resources, aby kod był bardziej zwięzły, czytelniejszy, a rzucane wyjątki bardziej użyteczne. Jeśli tylko napotkasz w systemie kilka zagnieżdżeń try-finally, zamień je na try-with-resources, aby żyło nam się lepiej :wink:


Jeśli uważasz, że to co robię jest przydatne, polub stronę bloga na Facebooku. Wrzucam tam m.in. informacje o nowych wpisach, o promocjach dla programistów i inne.