Wycieki pamięci w Javie

Zarządzanie pamięcią - czy garbage collector zawsze to zrobi za nas?


Ten wpis jest częścią serii, w której tworzę wpisy na podstawie wybranego tematu z książki Effective Java (3rd edition 2018), której autorem jest Joshua Bloch. Jest to uaktualnione wydanie pod Jave 9 jednej z najlepszych książek o Javie. Nie ograniczam się jednak tylko do książki, więc czasem temat będzie rozbudowany i trafią się informacje z innych źródeł na ten sam temat.

Ten wpis nawiązuje do tematu z Item 7 z rozdziału 2:

Creating and Destroying Objects


Java posiada garbage collector, który zajmuję się za nas zarządzaniem pamięcią. Można by pomyśleć, że możemy całkowicie zapomnieć o zarządzaniu pamięcią, jednak nie do końca.

Wycieki pamięci

Czym są wycieki pamięci? Wyciek pamięci następuje wtedy, kiedy dane obiekty nie są już używane przez aplikację, ale garbage collector nie jest w stanie ich usunąć, ponieważ w naszej aplikacji nadal są przechowywane do nich referencje. W rezultacie zużywane jest coraz więcej zasobów znacząco spowalniając naszą aplikację, aż do momentu, kiedy ich braknie i rzucony zostanie OutOfMemoryError.

Jednak brak OutOfMemoryError nie jest jednoznaczne z tym, że nie mamy do czynienia z wyciekiem pamięci. Wyciek pamięci może mieć miejsce bez żadnych zgłoszonych errorów. Po prostu skończy się na tym, że gwałtownie spadnie wydajność naszej aplikacji ze względu nadmiernej pracy garbage collectora.

Wycieki pamięci nie dają o sobie znać w oczywisty sposób. Są zazwyczaj wykrywane podczas ostrożnego przeglądania kodu lub z pomocą narzędzi do debugowania znanych jako heap profiler. Dlatego warto jest poznać temat i zapobiegać takim sytuacją wcześniej.

Tutaj jest przykładowa implementacja klasy Stack, która pozornie wygląda w porządku, jednak może prowadzić do wycieków pamięci:

public class Stack {
  private Object[] elements;
  private int size = 0;
  private static final int DEFAULT_INITIAL_CAPACITY = 16;

  public Stack() {
   elements = new Object[DEFAULT_INITIAL_CAPACITY];
  }

  public void push(Object e) {
   ensureCapacity();
   elements[size++] = e;
  }

  public Object pop() {
   if (size == 0)
     throw new EmptyStackException();
   return elements[--size];
  }

  /**
  * Ensure space for at least one more element, roughly
  * doubling the capacity each time the array needs to grow.
  */
  private void ensureCapacity() {
   if (elements.length == size)
     elements = Arrays.copyOf(elements, 2 * size + 1);
  }
}

Problem jest w metodzie pop. Obiekty, które zostały już pobrane ze stosu, nie są zbierane przez garbage collector, nawet jeśli stos już ich nie używa. Dzieje się tak dlatego, że nieumyślnie zachowujemy referencje do nieużywanych już obiektów w tablicy elements. Po angielsku nazywamy je obsolate references.

Ponadto wszystkie referencje do innych obiektów, które są w nich przetrzymywane również są wykluczone z garbage collection, co może powodować, że wiele obiektów może nie być zebranych przez garbage collector, powodując potencjalny spadek wydajności aplikacji.

Nullowanie nieużywanych referencji

Problem można naprawić dosyć łatwo - nullować niepotrzebne już referencje do obiektów.

Poprawna implementacja metody pop():

public Object pop() {
  if (size == 0)
   throw new EmptyStackException();
  Object result = elements[--size];
  elements[size] = null; // Eliminate obsolete reference
  return result;
}

Dodatkowym plusem jest to, że jeśli potem przez pomyłkę znów program chciałby uzyskać do niej dostęp, to od razu wyrzuci NullPointerException, zamiast po cichu robić coś nieplanowanego.

Nie oznacza to jednak, że powinniśmy nullować każdą możliwą referencję do obiektu, jeśli program przestał jej już używać. Należy to robić tylko w wyjątkowych sytuacjach.

Nieużywane referencje do obiektów są automatycznie zbierane przez garbage collector, gdy zmienna przechowująca referencję wypada z zasięgu.

Best practice: definiuj zmienne w najmniejszym możliwe scope-ie.

Kiedy więc nullować referencje? Dlaczego w klasie Stack powinniśmy to robić?

A no dlatego, że sama zarządza swoją pamięcią. W tym przykładzie storage pool składa się z elementów tablicy elements. Tylko te elementy, które są w aktywnej części tablicy (czyli te o indeksach mniejszych od wielkości stosu) są ważne, a pozostałe są wolne i nie będą już nigdy użyte. Ale nie ma opcji, żeby garbage collector o tym wiedział. Tylko programista o tym wie, dlatego powinien dać o tym znać garbage collectorowi poprzez nullowanie nieużywanych już obiektów w tablicy elements.

Zatem powinniśmy nullowac referencję tylko wtedy, kiedy klasa sama zarządzająca swoją pamięcią.

W innych przypadkach jest to zbędne i tylko zaśmieca kod.

Cachowanie

Innym źródłem wycieków pamięci jest cachowanie. Najprostszym typem danych w którym możemy trzymać dane w cachu jest HashMap. W wielowątkowych zastosowaniach będzie to ConcurrentHashMap.

Kiedy dodamy obiekt do cache łatwo jest o nim zapomnieć i trzymać go w nim długo po tym jak jest potrzebny. Jest kilka rozwiązań tego problemu:

Jeśli obiekt w cache jest ważny tylko przez czas kiedy na zewnątrz są referencje do klucza tego obiektu - użyj WeakHashMap , bo tak właśnie działa WeakHashMap.

Referencje do samego obiektu nie są ważne, liczy się tylko referencja do klucza.

Częściej jednak to, czy obiekt jest już bezużyteczny, nie jest tak łatwo zdefiniowane. Może np. tracić na wartości z czasem. W takich przypadkach cache powinien być zwalniany okazjonalnie z obiektów, które już od jakiegoś czasu wyszły z użycia. Możemy to zrobić używając wątku w tle (np. ScheduledThreadPoolExecutor) lub wtedy, kiedy dodajemy nowy obiekt do cache.

Tego drugiego sposobu używa np. LinkedHashMap ze swoją metodą removeEldestEntry, którą możemy nadpisać z naszą logiką określającą, czy powinniśmy usunąć najstarszy obiekt w mapie:

int MAX_ENTRIES = 3;

Map<Integer, String> lhm = new LinkedHashMap<Integer, String>(MAX_ENTRIES + 1, .75F, false) {

 protected boolean removeEldestEntry(Map.Entry<Integer, String> eldest) {
   return size() > MAX_ENTRIES;
 }
};

lhm.put(0, "H");
lhm.put(1, "E");
lhm.put(2, "L");
lhm.put(3, "L");
lhm.put(4, "O");

System.out.println(lhm);
//{2=L, 3=L, 4=O}
}

W tym przykładzie działa to tak, że jeśli mapa przekroczy określoną wielkość (w tym przypadku 3) to zostanie z niej usunięta najstarsza wartość. Jak widać z pięciu włożonych elementów H, E, L, L, O zostały 3 najnowsze L, L, O.

W książce autor pisze, że dla bardziej złożonych cache-y można użyć klas z pakietu java.lang.ref, które reprezentują różne typy referencji do obiektów, jednak implementowanie swojego cache zazwyczaj jest złym pomysłem. Mamy do tego gotowe rozwiązania jak Guava Cache, Ehcache czy mechanizm cachowania w Springu.

Jako rozszerzenie tego tematu polecam prezentację On-heap cache vs Off-heap cache w Javie - Radek Grębski

Listenery i inne callback-i

Jest to kolejne popularne źródło wycieków pamięci. Jeśli implementujesz API, gdzie klient rejestruje callback, ale nie wyrejestrowuje ich bezpośrednio, to będą się gromadzić dopóki nie wykonasz jakiejś akcji. Jednym sposobem na zagwarantowanie, że zostaną one zebrane przez garbage collector jak nie będą już potrzebne, jest przechowywane tylko ich weak references np. przechowując je jako klucze w WeakHashMap.

Inne drogi do wycieków pamięci

 • deklarowanie “ciężkiego” obiektu lub kolekcji jako static - cykl życia obiektu zadeklarowanego jako static jest równy cyklu życia JVM, czyli nigdy nie zostanie zebrany przez GC.
 • Niezamknięte streamy i inne Closeable
 • Dodawanie obiektów bez hashCode() i equals() do hash kolekcji np. HashSet - metody takie jak remove(), contains() itd. nie będą działać poprawnie. Również próby dodania duplikatów zakończą się sukcesem, co nie powinno mieć miejsca w przypadku HashSet. Będzie o tym też mowa w kolejnych postach z rozdziału Methods Common to All Objects
 • Autoboxing, czyli mieszanie typów prostych i ich wraperów w pętlach - przykład był w poprzednim poście

Jeśli uważasz, że to co robię jest przydatne, polub stronę bloga na Facebooku. Wrzucam tam m.in. informacje o nowych wpisach, o promocjach dla programistów i inne.