Nie używaj surowych typów

Preferuj typy generyczne/parametryzowane


Ten wpis jest częścią serii, w której tworzę wpisy na podstawie wybranego tematu z książki Effective Java (3rd edition 2018), której autorem jest Joshua Bloch. Jest to uaktualnione wydanie pod Jave 9 jednej z najlepszych książek o Javie. Nie ograniczam się jednak tylko do książki, więc czasem temat będzie rozbudowany i trafią się informacje z innych źródeł na ten sam temat.

Ten wpis nawiązuje do tematu z Item 26 z rozdziału 5:

Generics


Klasa lub interfejs, która ma jeden lub więcej typ parametru, jest generyczną klasą/interfejsem (inaczej typem generycznym, generykiem). Np. interfejs List ma pojedynczy typ parametru - E, który odpowiada typowi elementów w liście. Pełna deklaracja wygląda tak: List<E>. Jest to więc interfejs generyczny.

Generyki są już od Javy 5 i znacznie ułatwiły życie - wcześniej na przykład trzeba było castować każdy obiekt zwracany z kolekcji, a błędy z tym związane pojawiały się dopiero w runtime. Mianowicie, jeśli znalazłby się tam jakiś nieprawidłowy obiekt, to dostalibyśmy ClassCastException podczas wykonywania programu. Używając generyków, mówimy kompilatorowi, jakich typów używamy i takie błędy wykrywane są już podczas kompilacji. Dzięki temu mamy zwiększone type safty oraz czytelność (brak castowania). W tym rozdziale przyjrzymy się jak wyciągnąć z generyków jak najwięcej i jak ominąć komplikacje.

Unikaj typów prostych

Każdy generyk ma swój typ prosty (ang. raw type) - sama nazwa bez parametrów typu. Czyli dla List<E> jest to List. Typy proste zachowują się tak, jakby wszystkie generyczne informacje zostały usunięte i istnieją ze względu na kompatybilność wsteczną. Nie powinno się ich używać.

Przykład:

// Raw collection type - don't do this!
 
// My stamp collection. Contains only Stamp instances. 
private final Collection stamps = ... ;

Kolekcja służy do przechowywania instancji klasy Stamp. Jeśli gdzieś po drodze wpadnie tam instancja klasy Coin:

// Erroneous insertion of coin into stamp collection
stamps.add(new Coin( ... )); // Emits "unchecked call" warning

to skompiluje się to bez żadnego błedu. Błąd pojawi się dopiero wtedy, gdy wystąpi próba wyciągnięcia instancji Coin z kolekcji:

// Raw iterator type - don't do this! 
for (Iterator i = stamps.iterator(); i.hasNext(); ) {
  Stamp stamp = (Stamp) i.next(); // Throws ClassCastException
}

Kompilator nie może pomóc wcześniej, bo nie wie, że mogą tam lądować tylko obiekty typu Stamp.

Używając parametryzowanego typu, jasno to precyzujemy i kompilator jest w stanie wykryć taki błąd:

// Parameterized collection type - typesafe
private final Collection<Stamp> stamps = ... ;

Ta klasa skompiluje się tylko wtedy, kiedy typy będą się zgadzać. W innym wypadku dostaniemy komunikat:

Test.java:9: error: incompatible types: Coin cannot be converted 
to Stamp 
c.add(new Coin()); 
^

Kompilator zastępuje wszystkie typy parametryzowane podczas kompilacji i wstawia casty wszędzie tam, gdzie pobierane są elementy. Informacje generyczne nie istnieją w skompilowanych klasach. Gwarantuje to type safty i kompatybilność wsteczną.

Jeśli chcemy używać List do przetrzymywania dowolnych obiektów, to zamiast gołego List powinniśmy użyć List<Object>. Wtedy mamy type safety i jeśli zrobimy coś źle, to program nam się nie skompiluje.

Z kolei, jeśli typ jest nieznany lub nie ma znaczenia, to powinniśmy użyć unbounded wildcard type, czyli znaku zapytania zamiast typu.

Dla typu generycznego Set<E>, unbounded wildcard type wygląda tak Set<?>. Oznacza to, że możemy przekazać jakikolwiek Set i nie potrzebujemy żadnej informacji o typie. Po prostu nie będziemy go używać - wystarczą nam metody, które nie wymagają konkretnych typów.

Złe użycie z gołymi typami:

// Use of raw type for unknown element type - don't do this!
static int numElementsInCommon(Set s1, Set s2) {
  int result = 0;
  for (Object o1 : s1)
    if (s2.contains(o1))
      result++;
  return result;
}

Dobre użycie z unbounded wildcard type:

// Uses unbounded wildcard type - typesafe and flexible 
static int numElementsInCommon(Set<?> s1, Set<?> s2) { ... }

Różnica między Set<?> i Set jest taka, że ten pierwszy jest type safe. Jasno deklarujemy, że nie obchodzi nas typ i że będziemy używać tylko metod, które od niego nie zależą. W konsekwencji nie możemy wrzucać żadnych elementów do kolekcji - w przeciwieństwie do gołego typu, który pozwala na wrzucenie czegokolwiek.

Jeśli takie ograniczenie nam nie pasuje, to powinniśmy użyć metody generycznej lub bounded wildcard type - o nich będzie w następnych wpisach.

Czasem jednak jesteśmy zmuszeni do używania gołych typów - m.in. gdy używamy:

 • literałów klasy - parametryczne są niedozwolone przez specyfikację - List.class, String[].class i int.class są cacy, ale List<String>.class i List<?>.class są niecacy.

 • operatora instanceof - wynika to z tego, że generyczne typy są usuwane w runtimie. Możemy użyć unbounded wildcard (?), ale nie wpływa to w żaden sposób na instanceof, więc to tylko zaśmieca kod. Dlatego używając instanceof najlepiej podawać zawsze goły typ i później ewentualnie castować na Set<?>:

// Legitimate use of raw type - instanceof operator
if (o instanceof Set) { // Raw type
  Set<?> s = (Set<?>) o; // Wildcard type
  //...
}

Ustaliliśmy, że o ma typ Set, więc castujemy to na wildcard type Set<?>, a nie na surowy typ Set. To jest sprawdzone castowanie, więc kompilator nie będzie rzucał “unchecked cast” warningami.

Podsumowując, używanie gołych typów opóźnia wykrywanie błędów i nie wnosi żadnych korzyści, dlatego nie powinniśmy ich używać. W Javie są obecne tylko ze względu na kompatybilność wsteczną.

Tabelka z używanymi tu pojęciami:

Pojęcie Przykład
Raw type List
Parameterized type List<String>
Generic type List<E>
Formal type parameter E
Unbounded wildcard type List<?>
Type token String.class

Jeśli uważasz, że to co robię jest przydatne, polub stronę bloga na Facebooku. Wrzucam tam m.in. informacje o nowych wpisach, o promocjach dla programistów i inne.