Używanie generycznych klas i metod

Problematyczne tablice


Ten wpis jest częścią serii, w której tworzę wpisy na podstawie wybranego tematu z książki Effective Java (3rd edition 2018), której autorem jest Joshua Bloch. Jest to uaktualnione wydanie pod Jave 9 jednej z najlepszych książek o Javie. Nie ograniczam się jednak tylko do książki, więc czasem temat będzie rozbudowany i trafią się informacje z innych źródeł na ten sam temat.

Ten wpis nawiązuje do tematu z Item 28, 29, 30 z rozdziału 5:

Generics


Tablice, a generyki

Podczas pracy z generycznymi klasami i metodami lepiej jest używać list zamiast tablic. Dlaczego?

Tablice mają dwie ważne różnice. Pierwsza, są zamienne. To znaczy, jeśli Sub jest podtypem Super, to tablica o typie Sub[] jest podtypem tablicy Super[]. Generyki przeciwnie - dla dwóch różnych typów Type1 i Type2, List<Type1> nie jest pod ani nad-typem List<Type2>.

Używając tablic, takie coś przejdzie przez kompilator i wysypie się w dopiero w runtime:

// Fails at runtime!
Object[] objectArray = new Long[1];
objectArray[0] = "I don't fit in"; // Throws ArrayStoreException

Używając odpowiadającej generycznej listy, taki kod nie przejdzie kompilacji:

// Won't compile!
List<Object> objectList = new ArrayList<Long>(); // Incompatible types
objectList.add("I don't fit in");

Drugą różnicą jest to, że tablice mają swój typ na stałe i wymuszają go w runtime. Generyki z kolei są zaimplementowane tak, że ich typy są wymazywane - to znaczy, że wymuszają typy tylko podczas kompilacji, a w runtime już ich nie ma.

Dzięki wymazywaniu typów generyki mogą bez problemu współpracować z legacy code sprzed Javy 5.

Przez te różnice nie możemy na przykład utworzyć generycznej tablicy (new List<E>[], new List<String>[], new E[]. Takie operacje nie byłby typesafe.

To ograniczenie może być denerwujące, bo na przykład nie ma możliwości zwrócenia tablicy o typie, który jest w generycznej kolekcji. Przez to też będziemy dostawać mylące ostrzeżenia, gdy będziemy używać varargs w metodach w połączeniu z generykami, a to dlatego, że varargi są przekonwertowywane na tablice podczas kompilacji. Adnotacja @SafeVarargs, która była omówiona w poprzednim wpisie, adresuje ten problem.

Kiedy dostajemy generic array creation error lub unchecked cast warning gdy castujemy na tablicę, najlepiej jest zmienić implementację na listę List<E> zamiast tablicy E[]. Nie będzie to miało dużego wpływu na wydajność czy zwięzłość, a uzyskamy lepsze typesafty.

Przykładowo, prosta klaska, która będzie podawała losowe przedmioty z podanej kolekcji:

// Chooser - a class badly in need of generics!
public class Chooser {
  private final Object[] choiceArray;

  public Chooser(Collection choices) {
    choiceArray = choices.toArray();
  }

  public Object choose() {
    Random rnd = ThreadLocalRandom.current();
    return choiceArray[rnd.nextInt(choiceArray.length)];
  }
}

Ta implementacja aż się prosi o generyki. Teraz za każdym razem, gdy pobieramy wartość, musimy ją sami castować i zadbać o zgodność typów.

Próbując użyć generyków i generycznej tablicy w ten sposób:

// A first cut at making Chooser generic - won't compile
public class Chooser<T> {
  private final T[] choiceArray;

  public Chooser(Collection<T> choices) {
    choiceArray = choices.toArray();
  }

  // choose method unchanged
}

Jest nie możliwe, tak jak było to powiedziane wcześniej. Dostaniemy taki błąd kompilacji:

Chooser.java:9: error: incompatible types: Object[] cannot be
converted to T[]
    choiceArray = choices.toArray();
                   ^
 where T is a type-variable:
  T extends Object declared in class Chooser

Jeśli scastujemy tablicę Object na T:

choiceArray = (T[]) choices.toArray();

To dostaniemy warning:

Chooser.java:9: warning: [unchecked] unchecked cast
    choiceArray = (T[]) choices.toArray();
                      ^
 required: T[], found: Object[]
 where T is a type-variable:
T extends Object declared in class Chooser

Kompilator mówi tu, że nie da sobie ręki uciąć, że ta operacja jest typesafe, ponieważ nie będzie wiedział jakim typem będzie T (typy są wymazywane). Program będzie działał prawidłowo, no ale kompilator nie może być tego pewny - stąd ostrzeżenie. Można by dodać adnotację @SuppressWarning tak jak to było omawiane w poprzednim wpisie, ale tutaj lepszym rozwiązaniem byłoby wyeliminować przyczynę - użyć List zamiast tablicy:

// List-based Chooser - typesafe
public class Chooser<T> {
  private final List<T> choiceList;

  public Chooser(Collection<T> choices) {
    choiceList = new ArrayList<>(choices);
  }

  public T choose() {
    Random rnd = ThreadLocalRandom.current();
    return choiceList.get(rnd.nextInt(choiceList.size()));
  }
}

Podsumowując, tablice zapewniają runtime typesafty, a generyki compile time typesafty. Podczas używania generycznych klas i metod, lepiej używać list zamiast tablic.

Jednak nie zawsze jest to możliwe lub pożądane. Java nie wspiera list natywnie, więc klasy jak ArrayList muszą być zbudowane na tablicach. Inne generyki jak np. HashMap są zbudowane na tablicach ze względu na wydajność.

Są dwa sposoby na używanie tablic z generykami.

Weźmy na przykład zabawkową klasę Stack z wcześniejszych wpisów:

// Object-based collection - a prime candidate for generics
public class Stack {
  private Object[] elements;
  private int size = 0;
  private static final int DEFAULT_INITIAL_CAPACITY = 16;

  public Stack() {
    elements = new Object[DEFAULT_INITIAL_CAPACITY];
  }

  public void push(Object e) {
    ensureCapacity();
    elements[size++] = e;
  }

  public Object pop() {
    if (size == 0)
      throw new EmptyStackException();
    Object result = elements[--size];
    elements[size] = null; // Eliminate obsolete reference
    return result;
  }

  public boolean isEmpty() {
    return size == 0;
  }

  private void ensureCapacity() {
    if (elements.length == size)
      elements = Arrays.copyOf(elements, 2 * size + 1);
  }
}

Ta klasa aż się prosi, aby była generyczną. Próbując napisać coś takiego:

// Initial attempt to generify Stack - won't compile!
public class Stack<E> {
  private E[] elements;
  private int size = 0;
  private static final int DEFAULT_INITIAL_CAPACITY = 16;

  public Stack() {
    elements = new E[DEFAULT_INITIAL_CAPACITY];
  }

  public void push(E e) {
    ensureCapacity();
    elements[size++] = e;
  }

  public E pop() {
    if (size == 0)
      throw new EmptyStackException();
    E result = elements[--size];
    elements[size] = null; // Eliminate obsolete reference
    return result;
  }
  ... // no changes in isEmpty or ensureCapacity
}

Dostaniemy generic array creation error. Możemy rozwiązać ten problem na 2 sposoby:

Pierwszy, stworzyć tablicę typu Object, scastować to na generyczną tablicę i wyciszyć ostrzeżenie z komentarzem:

//...

private E[] elements;

// The elements array will contain only E instances from push(E).
// This is sufficient to ensure type safety, but the runtime
// type of the array won't be E[]; it will always be Object[]!
@SuppressWarnings("unchecked")
public Stack() {
  elements = (E[]) new Object[DEFAULT_INITIAL_CAPACITY];
}

//...

Ten sposób wymaga castowania tylko raz.

Drugim sposobem jest zmiana typu tablicy z E[] na Object[], jednak to zmusi nas do castowania każdego pobranego elementu z tablicy:

private Object[] elements;

//...

// Appropriate suppression of unchecked warning
public E pop() {
  if (size == 0)
    throw new EmptyStackException();

  // push requires elements to be of type E, so cast is correct
  @SuppressWarnings("unchecked") E result =
    (E) elements[--size];

  elements[size] = null; // Eliminate obsolete reference
  return result;
}

//...

Dlatego preferowany jest sposób pierwszy i to z nim częściej się spotkamy.

Metody generyczne

Generyczne mogą być również same metody. Często się takie przydają w statycznych klasach utility. Wszystkie algorytmiczne metody z Collections takie jak binarySearch, sort itd. są generyczne.

Przykładowo metoda używająca gołych typów z poprzedniego wpisu:

// Uses raw types - unacceptable! (Item 26)
public static Set union(Set s1, Set s2) {
  Set result = new HashSet(s1);
  result.addAll(s2);
  return result;
}

Mamy w niej dwa ostrzeżenia i aż się prosi, aby była generyczną metodą:

Union.java:5: warning: [unchecked] unchecked call to
HashSet(Collection<? extends E>) as a member of raw type HashSet
    Set result = new HashSet(s1);
           ^
Union.java:6: warning: [unchecked] unchecked call to
addAll(Collection<? extends E>) as a member of raw type Set
    result.addAll(s2);
           ^

Sparametryzujmy ją zatem. Parametr typu musi znajdować się między modyfikatorami a typem zwrotnym funkcji.

// Generic method
public static <E> Set<E> union(Set<E> s1, Set<E> s2) {
  Set<E> result = new HashSet<>(s1);
  result.addAll(s2);
  return result;
}

Taka metoda nie wymaga żadnego castowania po stronie klienta i kompiluje się bez żadnych ostrzeżeń:

// Simple program to exercise generic method
public static void main(String[] args) {
  Set<String> guys = Set.of("Tom", "Dick", "Harry");
  Set<String> stooges = Set.of("Larry", "Moe", "Curly");
  Set<String> aflCio = union(guys, stooges);
  System.out.println(aflCio);
}

Tym sposobem, wszystkie trzy sety (oba z argumentów i ten zwracany) muszą być tego samego typu. Możemy sprawić, aby było to bardziej elastyczne, używając bounded wildcard type. O tym w następnym wpisie.

Podsumowując, generyki to użyteczne narzędzie - jest bezpieczniejsze i łatwiejsze w użyciu niż ciągłe castowanie i dbanie o typesafty. Uzywając generyków zrzucamy ten obowiązek na kompilator. Powinniśmy unikać sytuacji, gdzie klient musi castować otrzymywany obiekt i próbować stworzyć generyczną klasę lub metodę. Można to zrobić nawet na istniejących klasach i metodach bez uszkadzania obecnych klientów.


Jeśli uważasz, że to co robię jest przydatne, polub stronę bloga na Facebooku. Wrzucam tam m.in. informacje o nowych wpisach, o promocjach dla programistów i inne.