Wybieraj właściwe typy

Typy zmiennoprzecinkowe, nadużywanie stringów i preferowanie interfejsów


Ten wpis jest częścią serii (nowy wpis co sobotę), w której tworzę wpisy w formie notatki z wybranego tematu z książki Effective Java (3rd edition 2018), której autorem jest Joshua Blosch. Jest to uaktualnione wydanie pod Jave 9 jednej z najlepszych książek o Javie. Nie ograniczam się jednak tylko do książki, więc czasem temat będzie rozbudowany i trafią się informacje z innych źródeł na ten sam temat.

Ten wpis nawiązuje do tematu z Item 60, 61, 62, 63, 64 z rozdziału 9:

General Programming


Unikaj float i double kiedy potrzebujesz precyzji

Typy float i double były zaprojektowane początkowo do naukowych obliczeń. Skupiają się na jak najlepszej wydajności, jednak nie dostarczają one dokładnych wyników. Przykładowo nie powinny być stosowane w obliczeniach walutowych, bo nie jest możliwe precyzyjne reprezentowania 0.1 lub innej ujemnej potęgi 10 jako float lub double.

Dla przykładu, mając 1.03 zł i odejmując od tego 42 gr, dostalibyśmy w wyniku 0.6100000000000001.

System.out.println(1.03 - 0.42);
// 0.6100000000000001

Inny przykład - mając 1 zł i odejmując od tego 9 razy coś za 10 gr zostałoby nam 0.09999999999999998 zł.

System.out.println(1.00 - 9 * 0.10);
// 0.09999999999999998

Może się zdawać, że ten problem można by rozwiązać, po prostu zaokrąglając wyniki, jednak nie jest to prawda - nie zawsze by to działało.

Rozwiązanie jest prostsze - tam gdzie jest wymagana precyzja, używaj - BigDecimal, int, lub long.

Najlepiej jest używać konstruktora BigDecimal, który przyjmuje String - wtedy unikamy wprowadzania niedokładnych wartości do obliczeń.

Używanie BigDecimal ma jednak dwie wady:

 • jest dużo mniej wygodne niż używanie prymitywnych typów
 • jest też od nich mniej wydajne

Jednak tym drugim w większości wypadków nie ma się co przejmować.

Preferuj typy prymitywne

Ten temat już był i dobrze go opisałem w poście Unikaj nadmiarowego tworzenia obiektów, wyjaśniając i pokazując na przykładzie, dlaczego powinniśmy preferować typy prymitywne zamiast ich odpowiedników klasowych (boxed primitives).

Unikaj używania stringów tam, gdzie istnieją lepsze alternatywy

String został zaprojektowany by reprezentować tekst, jednak jest tendencja, by go używać do innych celów, podczas gdy mamy do tego lepsze alternatywy.

String często dostajemy w żądaniach z przeglądarki, czytając plik i z wielu innych źródeł - jest to naturalne, jednak nie powinniśmy tego zostawiać w tej postaci, jeśli istnieje lub możemy stworzyć odpowiedni typ reprezentujący te dane. Niby jest to oczywiste, ale i tak często String jest nadużywane.

Kolejną złą praktyką jest używanie stringów zamiast enumów - opisywałem to w temacie Enumy - kilka dobrych praktyk.

Przed użyciem String warto się zastanowić czy nie ma lepszej alternatywy dla danego zastosowania.

Wydajność konkatenacji stringów

Jak pewnie Ci wiadomo String w Javie jest niemutowalny, więc każde użycie operatora + między stringami (konkatenacja) tworzy nowy obiekt String. Jest to całkowicie w porządku w przypadku łączeniu kilku stringów o stałej długości, jednak mało wydajne przy budowaniu dużych ciągów tekstu, szczególnie w pętli. Przykład:

// Inappropriate use of string concatenation - Performs poorly!
public String statement() {
  String result = "";
  for (int i = 0; i < numItems(); i++)
    result += lineForItem(i); // String concatenation
  return result;
}

Tu dla każdej iteracji pętli tworzy się niepotrzebnie nowy String, przez co metoda jest mało wydajna. Rozwiązaniem tutaj jest użycie klasy StringBuilder, która jest mutowalnym odpowiednikiem klasy String:

public String statement() {
  StringBuilder b = new StringBuilder(numItems() * LINE_WIDTH);
  for (int i = 0; i < numItems(); i++)
    b.append(lineForItem(i));
  return b.toString();
}

W prostych przypadkach nie ma sensu używać StringBuilder-a ponieważ kompilator Javy automatycznie robi to za nas (taka automatyczna optymalizacja z jego strony). Użycie StringBuilder-a w prostych przypadkach tylko źle wpływa na czytelność kodu. Lepiej jest użyć wtedy po prostu operatora +. Jednak w przypadku pętli i w bardziej złożonych operacjach konkatenacji, kompilator Javy nie jest w stanie podmienić jej na użycie StringBuilder-a, więc w takich przypadkach warto go użyć.

Odnoś się do obiektów po ich interfejsach

Podobny rada była w poście Projektowanie metod, gdzie była mowa o używaniu interfejsów w typie parametrów. Ten temat rozszerza tę radę do wszystkich możliwych miejsc deklaracji typu - parametry, wartości zwracane, zmienne czy pola. Jeśli istnieje odpowiedni interfejs, to bez względu na miejsce deklaracji, zawsze powinniśmy deklarować typ jako interfejs zamiast konkretnej klasy.

Jedyny moment, gdzie musimy odnieść się do klasy konkretnej, jest tam, gdzie tworzymy ten obiekt konstruktorem.

Zatem miejmy w nawyku taki kod:

// Good - uses interface as type
Set<Son> sonSet = new LinkedHashSet<>();

A nie taki:

// Bad - uses class as type!
LinkedHashSet<Son> sonSet = new LinkedHashSet<>();

Dostajemy dzięki temu bardziej zwięzły kod, ale co ważniejsze - większą elastyczność. Możemy w każdej chwili zmienić implementację, a cały kod dookoła będzie dalej się kompilował:

Set<Son> sonSet = new HashSet<>();

I prawdopodobnie działał. Jest jednak jeden wyjątek od tej zasady. Jeśli konkretna implementacja oferuję jakąś specjalną funkcjonalność, która nie jest zagwarantowana przez interfejs i kod polega na tej funkcjonalności, to nie powinniśmy używać ogólnego interfejsu jako deklaracji typu.

Przykładem tutaj mogłoby być to, że nasz kod polegałby na sortowaniu zapewnionym przez LinkedHashSet. Wtedy byłoby nieodpowiednie zadeklarowanie typu tej zmiennej jako Set ponieważ interfejs Set sam w sobie nie daję żadnej gwarancji odnośnie sortowania.

Oczywiście jest wiele przypadków, gdzie klasy nie mają swoich interfejsów, szczególnie tzw. value classes jak np. String czy BigInteger. Wtedy naturalnie będziemy używać konkretnych klas i nie ma w tym nic złego. Postarajmy się wtedy używać po prostu klasę najwyżej w hierarchii, która ma wymaganą przez nas funkcjonalność.

Czasem musimy zrobić też użytek z metod, które występują w klasie konkretnej, a nie ma ich na interfejsie - wtedy też użyjemy klasy konkretnej jako deklaracji typu i nie ma w tym nic złego.


Jeśli uważasz, że to co robię jest przydatne, polub stronę bloga na Facebooku. Wrzucam tam m.in. informacje o nowych wpisach, o promocjach dla programistów i inne.