Projektowanie metod

Kilka dobrych praktyk


Ten wpis jest częścią serii, w której tworzę wpisy na podstawie wybranego tematu z książki Effective Java (3rd edition 2018), której autorem jest Joshua Bloch. Jest to uaktualnione wydanie pod Jave 9 jednej z najlepszych książek o Javie. Nie ograniczam się jednak tylko do książki, więc czasem temat będzie rozbudowany i trafią się informacje z innych źródeł na ten sam temat.

Ten wpis nawiązuje do tematu z Item 51, 52 z rozdziału 8:

Methods


Projektowanie metod

W tym temacie zebrane jest kilka wskazówek na temat projektowania API, aby było łatwiejsze w użyciu i bardziej odporne na błędy.

Nazwy metod

Nazwy metod oczywiście zawsze powinny przestrzegać konwencji nazewniczych, ale równie ważne jest dobranie dobrej nazwy metody. Nazwa powinna być zwięzła, łatwa w zrozumieniu i dobrze opisująca co się w niej dzieje. Dobrze jest też trzymać się podobnej konwencji w obrębie klasy/pakietu.

Argumenty metod

Powinniśmy unikać jak ognia przekazywania zbyt wielu argumentów do metody. Rozsądnym maximum są 4 parametry. Jeśli nie będziemy się tego trzymać, to nasze API stanie się toporne w użyciu, mało czytelne i nie obędzie się bez dokumentacji. Jest to szczególne ważne, jeśli metoda przyjmuje kilka argumentów tego samego typu.

Aby poradzić sobie z problemem dużej ilości parametrów można np.:

 • podzielić metodę na kilka mniejszych, które potrzebują tylko niektórych z nich, ale też trzeba mieć na uwadze to, aby nie naprodukować ich zbyt wiele
 • utworzyć dodatkową pomocniczą klasę, która zgrupuje powiązane ze sobą argumenty (zazwyczaj używa się do tego static member class)
 • skorzystać ze wzorca builder, szczególnie jeśli niektóre parametry są opcjonalne.

Typy argumentów

Jeśli istnieje interfejs jakiegoś typu, to powinniśmy preferować jego użycie jako deklaracji typu argumentu do metody, zamiast klasy konkretnej. Dzięki temu metoda będzie bardziej elastyczna i będzie mogła przyjąć różne implementacje.

Enumy zamiast parametrów typy boolean

Lepiej jest użyć dwuelementowego Enuma, niż booleana, chyba że znaczenie booleana jest jasne dzięki nazwie metody. Enumy są bardziej czytelne i łatwiej się nimi posługiwać. Ułatwiają też dodanie kolejnych opcji w późniejszym czasie.

Dla przykładu, mając klasę Thermometer, która ma operować na stopniach celsjusza lub farenhaita, zamiast konstruktora, który przyjmuje wartość true, jeśli chcemy używać farenhaita:

new Thermometer(true)

lepiej by było stworzyć takiego enuma:

public enum TemperatureScale { FAHRENHEIT, CELSIUS }

i jego podawać do konstruktora:

new Thermometer(TemperatureScale.CELSIUS)

Nie dość, że jest to dużo bardziej czytelne, to nie ma później problemu, aby dodać np. kolejną jednostkę - KELVIN. Ponadto możemy zrobić większy użytek z enumów dodając różne metody np. jedna z nich mogła by wspierać przekonwertowywanie jednostek.

Przeciążanie metod - lepiej tego unikać

Przeciążanie metod może być czasem dezorientujące. Przykład nieudolnego zastosowania - klasa która próbuje klasyfikować czy kolekcja jest setem, listą czy jakąś inną kolekcją za pomocą przeciążania metod:

// Broken! - What does this program print?
public class CollectionClassifier {
  public static String classify(Set<?> s) {
    return "Set";
  }

  public static String classify(List<?> lst) {
    return "List";
  }

  public static String classify(Collection<?> c) {
    return "Unknown Collection";
  }

  public static void main(String[] args) {
    Collection<?>[] collections = {
      new HashSet<String>(),
      new ArrayList<BigInteger>(),
      new HashMap<String, String>().values()
    };

    for (Collection<?> c : collections)
      System.out.println(classify(c));
  }
}

Intencją jest tutaj, aby program na podstawie typu w runtime wybrał odpowiednie przeciążenie i zwrócił konkretny typ kolekcji. Mogłoby się wydawać, że program wyprintuje kolejno “Set”, “List” i “Unknown Collection” jednak tak się nie dzieje. Zamiast tego dostajemy 3 razy “Unknown Collection”.

Jak to się dzieje? Wybór która przeciążana metoda powinna zostać wywołana dzieje się podczas kompilacji. Dla wszystkich 3 iteracji pętli typ elementu kolekcji jest taki sam - Collection<?>. Podczas runtime za każdym razem jest to inny typ, ale nie wpływa to na wybór przeciążenia - liczy się tu typ compile-time, dlatego 3 razy wywoływane jest przeciążenie z Collection<?>.

Działa to dokładnie odwrotnie w przypadku nadpisywania metod. Wybór odpowiedniej nadpisanej metody dzieje się w runtime i bazuje na typie, który widoczny jest w runtime, a nie w compile-time.

Przykład:

class Wine {
  String name() { return "wine"; }
}

class SparklingWine extends Wine {
  @Override 
  String name() { return "sparkling wine"; }
}

class Champagne extends SparklingWine {
  @Override 
  String name() { return "champagne"; }
}

public class Overriding {
  public static void main(String[] args) {
    List<Wine> wineList = List.of(
      new Wine(), new SparklingWine(), new Champagne());

    for (Wine wine : wineList)
      System.out.println(wine.name());
  }
}

Tu jako wynik dostaniemy zgodnie z założeniem kolejno: “wine”, “sparkling wine” i “champagne” mimo to, że typ compile-time to Wine.

Takie zachowanie przeciążanych metod może wprowadzać niejasności w API co do kwestii, która metoda zostanie wywołana, jeśli mamy kilka przeciążeń, które przyjmują taką samą ilość parametrów, a ich typy są “wymienialne” ze sobą. Jeśli mamy taki przypadek najlepiej jest użyć po prostu innej nazwy metody. (Dla konstruktorów nie mamy opcji podania innej nazwy, ale można zastosować tutaj static factory method)

Weźmy na przykład klasę ObjectOutputStream. Posiada wariant metody write dla każdego typu prymitywnego. Zamiast przeciążać te metody, używa dla każdego z nich innej nazwy: np. writeBoolean(boolean), writeInt(int) czy writeLong(long). Podobnie jest w przypadku metody read.

Często możemy się też spotkać z problemem przeciążania, gdy używamy referencji do metod. Weźmy przykład:

new Thread(System.out::println).start();

ExecutorService exec = Executors.newCachedThreadPool();
exec.submit(System.out::println);

Zarówno konstruktor Thread jak i metoda sumbmit przyjmują Runnable, jednak wywołanie metody submit nie skompiluje się poprawnie. Wszystko przez to, że metoda submit ma dodatkowe przeciążenie, które przyjmuje Callable<T>. Mogłoby się wydawać, że nie powinno to zrobić żadnej różnicy, bo metoda println zawsze zwraca void, więc ta referencja do metody nie mogłaby być Callable. Ma to sens, jednak nie tak działa algorytm wyboru przeciążenia. Równie zaskakujące jest to, że nie byłoby problemu, gdyby metoda println nie miała własnych przeciążeń. To kombinacja przeciążeń referencji do metody i tej wywoływanej psuje ten algorytm.

Dlatego nie powinno się tworzyć przeciążeń metod, które mogą przyjąć różne interfejsy funkcjonalne na tej samej pozycji. W powyższym przypadku trzeba by castować tę referencję na Runnable, aby kod się skompilował.

Jedyne przeciążanie metod, które nie szkodzi jest wtedy, gdy wszystkie te metody robią dokładnie to samo. Można się tym spotkać w przypadku rozszerzania istniejących klas. Miało to miejsce np. w klasie String, gdy został dodany interfejs CharSequence. Standardowym sposobem, aby to osiągnąć, jest wywołanie w tym bardziej konkretnym przeciążeniu tego bardziej ogólnego. Tak też zrobiono w klasie String:

// Ensuring that 2 methods have identical behavior by forwarding
public boolean contentEquals(StringBuffer sb) {
  return contentEquals((CharSequence) sb);
}

Podsumowując, przeciążanie metod z taką samą ilością argumentów wprowadza niepotrzebny chaos, którego lepiej unikać.


Jeśli uważasz, że to co robię jest przydatne, polub stronę bloga na Facebooku. Wrzucam tam m.in. informacje o nowych wpisach, o promocjach dla programistów i inne.