Minimalizowanie dostępności

Czyli modyfikatory dostępu i enkapsulacja


Ten wpis jest częścią serii, w której tworzę wpisy na podstawie wybranego tematu z książki Effective Java (3rd edition 2018), której autorem jest Joshua Bloch. Jest to uaktualnione wydanie pod Jave 9 jednej z najlepszych książek o Javie. Nie ograniczam się jednak tylko do książki, więc czasem temat będzie rozbudowany i trafią się informacje z innych źródeł na ten sam temat.

Ten wpis nawiązuje do tematu z Item 15 z rozdziału 4:

Classes and Interfaces


Enkapsulacja jest jednym z ważniejszych czynników określających dobry design i jego podstawą.

Czym jest enkapsulacja?

Enkapsulacja polega na ukrywaniu szczegółów implementacyjnych przed innymi komponentami. Dobrze zaprojektowane komponenty ukrywają je wszystkie, jasno rozdzielając jego API od jego implementacji. Wtedy, komponenty komunikują się przez swoje API i nie są świadome, co wykonywane jest pod spodem.

Enkapsulacja jest ważne z wielu powodów, jednak najważniejszym z nich jest fakt, że rozdziela komponenty, które tworzą system. Sprawia to że mogą być rozwijane, testowane, optymalizowane, analizowane i modyfikowane w izolacji. Dzięki temu możemy pracować na nich równolegle, bez ryzyka uszkodzenia innych komponentów, co znacznie przyspiesza proces rozwijania systemu.

Best practice: ograniczaj dostęp do klas, interfejsów i elementów klasy najbardziej jak jest to możliwe.

Cytując dokumentację:

Use the most restrictive access level that makes sense for a particular member. Use private unless you have a good reason not to.

Mowa tu o mechanizmie access control, dzięki któremu określamy dostępność do klas, interfejsów i elementów klasy na podstawie modyfikatorów dostępu, którymi są oznaczane.

Modyfikatory dostępu

W Javie dostępne mamy cztery modyfikatory dostępu: private, protected, public i package-private, który jest domyślny, tzn. wtedy kiedy nie podamy żadnego (z wyjątkiem elementów zadeklarowanych w interfejsie, które domyślnie są publiczne).

Dla klas i interfejsów

Dla top-level (niewewnętrznych) klas i interfejsów możliwe są tylko dwa - package-private i public. package-private jest wtedy, gdy nie oznaczymy klasy modyfikatorem public, czyli domyślnie. Jeśli jest możliwość, żeby klasa lub interfejs był package-private to powinno tak się stać. Dzięki temu nasza klasa lub interfejs nie widnieje w API, a jest częścią implementacji i możemy ją dowolnie modyfikować, zastąpić czy nawet usunąć, bez uszkadzania istniejących klientów. Z kolei, jeśli nasza klasa lub interfejs jest publiczny, to jesteśmy zobowiązani wspierać go do końca, by zachować kompatybilność wsteczną.

Obecnie większość IDE przy tworzeniu nowych klas domyślnie wstawia modyfikator dostępu public. Warto to zmienić na package-private (czyli bez modyfikatora dostępu) i w miarę potrzeby deklarować public tylko wtedy kiedy jest to rzeczywiście potrzebne.

Jeśli klasa lub interfejs package-private jest używany tylko przez jedną klasą, to możemy rozważyć przeniesienie jej do tej klasy jako wewnętrznej klasy private static. Redukuje to dostępność tej klasy w innych klasach w obrębie tego samego pakietu. Będzie o tym mowa w Item 24. Jednak zdecydowanie ważniejsze jest redukowanie dostępu klas publicznych, jako że klasy top-level package-private i tak są już częścią implementacji, a nie publicznego API.

Dla elementów klasy

Poprzez “elementy klasy” mam na myśli pola, metody, wewnętrzne klasy i interfejsy. Mamy dla nich dostępne wszystkie cztery modyfikatory dostępu:

  • private — element jest dostępny tylko w klasie, w której jest zadeklarowany.
  • package-private — element jest dostępny z każdej klasy w obrębie tego samego pakietu.
  • protected — element jest również dostępny w klasach w obrębie tego samego pakietu oraz dodatkowo w podklasach klasy, w której jest zadeklarowany.
  • public — element jest dostępny wszędzie.

Łatwiej to zobrazować na podstawie tabelki:

Modyfikator Klasa Pakiet Podklasa Wszędzie
public TAK TAK TAK TAK
protected TAK TAK TAK NIE
brak TAK TAK NIE NIE
private TAK NIE NIE NIE

Dla przykładu rozważmy, że mamy taką strukturę klas:

modyfikatory przykład

Wtedy pola klasy Alpha oznaczone danym modyfikatorem będą miały taką widoczność w innych klasach:

Modyfikator Alpha Beta AlphaSub Gamma
public TAK TAK TAK TAK
protected TAK TAK TAK NIE
brak TAK TAK NIE NIE
private TAK NIE NIE NIE

Duży przeskok w dostępności jest z package-private na protected. Element oznaczony jako protected jest już częścią API i musi być wspierany wiecznie. Jednak potrzeba ich stosowania powinna być sporadyczna.

Czasem modyfikatory dostępu są z góry wymuszone, na przykład, kiedy nadpisujemy metodę z nadklasy, to nie może ona mieć bardziej restrykcyjnego dostępu niż w nadklasie. Również wtedy, gdy klasa implementuje interfejs, to implementowane metody będą zawsze public.

Pola klasy nie powinny być publiczne.

Jeśli pole nie jest zadeklarowane jako final lub jest referencją do mutowalnego obiektu, to deklarując takie pole jako public umożliwiamy jego modyfikację lub podmianę. Ponadto podczas takiej modyfikacji możemy wykonać na nim jakąkolwiek akcję, więc klasy z publicznymi modyfikowalnymi polami nie są thread safe.

To samo tyczy się statycznych pól, z wyjątkiem stałych, które są integralną częścią abstrakcji klasy. Takie pola zazwyczaj upubliczniamy za pomocą public static final i przyjęło się je nazywać za pomocą drukowanych wyrazów rozdzielonymi podłogą, np.:

public static final int DAYS_IN_WEEK = 7;

Ważne jest to, żeby takie pola zawierały tylko prymitywy lub referencje do obiektów immutable. Referencje do obiektów mutable mają wszystkie wady pola niezadeklarowanego jako final. Referencja nie może być zmieniona, ale sam obiekt już może.

Tablice niezerowej długości są zawsze mutable, więc tablice nigdy nie powinny być deklarowane jako public static final ani klasa nie powinna udostępniać do niej gettera w przypadku kiedy jest private. W przeciwnym wypadku klient będzie mógł zmodyfikować taką tablicę.

Możemy rozwiązać ten problem zwracając w getterze kopię tablicy.

private static final Thing[] PRIVATE_VALUES = { ... };

public static final Thing[] values() {
   return PRIVATE_VALUES.clone();
}

Jednak jeśli obiekt typu Thing jest mutable to będzie trzeba wykonać deep copy. Temat klonowania omawiałem dwa wpisy wcześniej.

Podsumowując, powinniśmy redukować dostępność komponentów najbardziej jak to możliwe. Publiczne API nie powinno być zanieczyszczone klasami będącymi szczegółami implementacyjnymi innych klas. Publiczne klasy nie powinny mieć publicznych pól, z wyjątkiem stałych, które powinny być immuatable.

Moduły Java 9

Java 9 daje nam nową abstrakcję ponad pakietami — moduły. Analogicznie tak jak pakiet jest zbiorem powiązanych klas, tak moduły są zbiorem powiązanych pakietów.

System modułów daje nam to nowe możliwości określania dostępności danych komponentów. Domyślnie żaden pakiet w module nie jest publiczny (dostępność wewnątrz modułu się nie zmienia). Jeśli chcemy, aby dany pakiet był dostępny w innym module, to musimy o tym wyraźnie poinformować w module descriptor. Jest to plik o nazwie module-info.java.

Jego struktura wygląda mniej więcej tak:

module my.module {
    exports com.my.package.name;
    //...
}

Dzięki temu możemy udostępniać klasy między pakietami wewnątrz modułów bez udostępniania ich całemu światu.

System modułów nie jest jeszcze szeroko używany w Javie i ciężko powiedzieć czy kiedykolwiek tak będzie.

Jeśli chciałbyś więcej się dowiedzieć o tym mechanizmie, to polecam baeldung.com/java-9-modularity.


Jeśli uważasz, że to co robię jest przydatne, polub stronę bloga na Facebooku. Wrzucam tam m.in. informacje o nowych wpisach, o promocjach dla programistów i inne.