Metoda toString

Kiedy i dlaczego warto ją nadpisywać


Ten wpis jest częścią serii (nowy wpis co sobotę), w której tworzę wpisy w formie notatki z wybranego tematu z książki Effective Java (3rd edition 2018), której autorem jest Joshua Blosch. Jest to uaktualnione wydanie pod Jave 9 jednej z najlepszych książek o Javie. Nie ograniczam się jednak tylko do książki, więc czasem temat będzie rozbudowany i trafią się informacje z innych źródeł na ten sam temat.

Ten wpis nawiązuje do tematu z Item 12 z rozdziału 3:

Methods Common to All Objects


Metoda toString jest zdefiniowana w klasie Object, dzięki czemu wszystkie obiekty dostają jej domyślną implementację. Służy do zwracania tekstowej, czytelnej dla człowieka reprezentacji obiektu. Jednak domyślna implementacja nie jest zbyt użyteczna, bo wygląda tak:

getClass().getName() + '@' + Integer.toHexString(hashCode());

czyli zwracana jest nazwa klasy + @ + heksadecymalna reprezentacja hash code, np. [email protected].

Podobnie jak w przypadku metod equals i hashCode jej zachowanie najczęściej powinniśmy nadpisać, aby zrobić z niej użytek.

Dla przykładu z klasy reprezentującej numer telefonu chcielibyśmy, żeby było zwracane coś typu 707-867-530.

Nie jest to tak ważna metoda, jak equals czy hashCode, jednak dostarczanie dobrej implementacji metody toString sprawia, że klasy są przyjemniejsze w użyciu, a aplikacja łatwiejsza do debugowania, nawet jeśli ty sam bezpośrednio z niej nie korzystasz.

Dzieje się tak dlatego, że metoda toString jest automatycznie wywoływana w wielu miejscach:

  • gdy podajemy obiekt do println, printf
  • podczas konkatenacji stringów
  • w komunikatach o asercjach podczas testowania
  • podczas podglądania obiektu w debugerze.

Często przydaję się to do logowania informacji. Jeśli dostarczymy dobrą implementację toString dla przykładowej klasy PhoneNumber, to wystarczy podać obiekt:

Logger.info("Failed to connect to " + phoneNumber);

Nie trzeba za każdym razem ręcznie wyciągać i sklejać numeru z klasy.

Również podglądając kolekcje zobaczymy jej ładną reprezentację. Chyba jasne jest, że wolelibyśmy zobaczyć {Jenny=707-867-5309} zamiast {[email protected]}.

Oczywiście są przypadki gdzie metoda toString nie ma sensu. Na przykład w statycznej klasie typu utility. Również nie ma potrzeby definiowania jej w klasach typu Enum, bo dostarcza ją już standardowa implementacja.

W przypadku klas abstrakcyjnych może czasem się przydać, jeśli podklasy mają wspólną reprezentację. Na przykład, większość konkretnych klas kolekcji dziedziczy metodę toString z odpowiednich klas abstrakcyjnych kolekcji.

Metoda toString powinna zawierać wszystkie kluczowe informacje zawarte w obiekcie. Nie chcielibyśmy, żeby coś było pominięte i na przykład podczas testowania zobaczyć taki błąd:

Assertion failure: expected {abc, 123}, but was {abc, 123}.

Ważnym aspektem metody toString, który trzeba rozważyć to to, czy będzie miała określony stały format i będzie on określony w dokumentacji.

W przypadku klas, które reprezentują jakąś wartość, np. PhoneNumber, warto to zrobić. Dzięki temu będziemy mieli jednoznaczną, czytelną dla człowieka reprezentację obiektu, która może posłużyć do odtworzenia obiektu ze stringa. Wtedy taką reprezentację możemy z łatwością używać jako input/output w czytelnych dla człowieka plikach przechowujących dane (np. pliki CSV). Wtedy warto też udostępnić static method factory lub konstruktor, który umożliwi na podstawie stringa stworzyć ten obiekt.

Takie podejście zastosowano w wielu klasach z podstawowej biblioteki Javy, np. BigInteger, BigDecimal i większość innych klas opakowujących prymitywy.

Dla przykładu klasa Integer udostępnia konstruktor z argumentem typu String:

Integer number = new Integer("123");

Z drugiej strony, jeśli zdecydujemy się na stały format i nasza klasa będzie szeroko używana (np. jeśli jest częścią publicznej biblioteki), to jesteśmy z nim uwięzieni do końca życia i nie mamy opcji go zmienić. Jeśli w kolejnej aktualizacji zmienilibyśmy format, to popsulibyśmy każdą aplikację, która używała naszej klasy.

Dlatego warto jasno udokumentować nasze intencje wcześniej.

Ponadto do wszystkich informacji zawartych w metodzie toString powinny być udostępnione gettery, aby nie wymuszać parsowania stringa, które jest dodatkową, zbędną i mało wydajną operacją. Również takie rozwiązanie jest narażone na błędy, bo jeśli zmieni się format, to parsowanie przestanie działać. Jeśli dane są widoczne w metodzie toString, to znaczy, że powinniśmy mieć do nich metody dostępowe.

Jak w pozostałych przypadkach, IDE oraz biblioteka Lombok również pozwalają na automatyczne wygenerowanie metody toString, jednak nie we wszystkich przypadkach jest ona odpowiednia. Np. przykładowy PhoneNumber składa się z co najmniej 3 pól i automatycznie wygenerowana metoda w postaci pole=wartość, pole=wartość nie jest preferowana, bo numer ma swoją standardową reprezentację typu 707-867-530. Jednak wygenerowana metoda toString i tak jest lepsza niż ta, którą dostajemy domyślnie.


Jeśli uważasz, że to co robię jest przydatne, polub stronę bloga na Facebooku. Wrzucam tam m.in. informacje o nowych wpisach, o promocjach dla programistów i inne.