Projektowanie interfejsów i klas

Kilka dobrych praktyk


Ten wpis jest częścią serii (nowy wpis co sobotę), w której tworzę wpisy w formie notatki z wybranego tematu z książki Effective Java (3rd edition 2018), której autorem jest Joshua Blosch. Jest to uaktualnione wydanie pod Jave 9 jednej z najlepszych książek o Javie. Nie ograniczam się jednak tylko do książki, więc czasem temat będzie rozbudowany i trafią się informacje z innych źródeł na ten sam temat.

Ten wpis nawiązuje do tematu z Item 21, 22, 23, 25 z rozdziału 4:

Classes and Interfaces


Postanowiłem zebrać dobre praktyki z tych 5 tematów w jeden wpis, bo według mnie, są one jasne i nie ma się za bardzo co rozwodzić na temat każdej z nich w osobnym wpisie.

Domyślne metody w interfejsach

Przed Javą 8 nie było możliwości dodania do interfejsu nowej metody bez uszkadzania istniejących implementacji. Gdybyśmy to zrobili, to dostalibyśmy błąd kompilacji z powodu braku tej metody w implementacjach interfejsu. No, chyba że mamy kontrolę nad wszystkimi implementacjami interfejsu i byśmy ją wszędzie dodali.

W Javie 8 dodano domyślne metody do interfejsów, aby umożliwić dostarczenie domyślnej implementacji bezpośrednio w interfejsie. Dzięki temu, klasy, które implementują ten interfejs, nie spowodują błędu kompilacji, bo wszystkie odziedziczą domyślną implementację z interfejsu.

Dodawanie nowych metod w ten sposób nie jest jednak pozbawione ryzyka błędu.

Przykładem może być metoda removeIf, która została dodana do interfejsu Collection w Javie 8 i usuwa wszystkie elementy, które spełnią warunek w funkcji podanej jako argument:

// Default method added to the Collection interface in Java 8
default boolean removeIf(Predicate<? super E> filter) {
  Objects.requireNonNull(filter);
  boolean removed = false;
  final Iterator<E> each = iterator();
  while (each.hasNext()) {
    if (filter.test(each.next())) {
      each.remove();
      removed = true;
    }
  }
  return removed;
}

Jest to dobra, uniwersalna implementacja removeIf, jednak może nie działać w niektórych implementacjach interfejsu Collection. Przykładem jest org.apache.commons.collections4.-collection.SynchronizedCollection.

Jeśli jest używana razem z Java 8, to odziedziczy domyślną implementację removeIf, która nie spełnia fundamentalnego założenia klasy: synchronizowania każdego wywołania funkcji. Domyślna implementacja nie ma pojęcia o synchronizacji. Jeśli wywołamy removeIf na SynchronizedCollection podczas równoczesnej modyfikacji przez inny wątek, to dostaniemy ConcurrentModificationException lub jakieś inne nieprzewidywalne zachowanie.

Klasa SynchronizedCollection od Apache jest niby nadal aktywnie utrzymywana, ale na dzień dzisiejszy nadal nie nadpisuje zachowania removeIf.

Podobna implementacja w standardowej bibliotece Javy zwracana przez Collections.synchronizedCollection musiała zostać dostosowana i metoda removeIf została nadpisana, aby wykonać synchronizację. Implementacje spoza biblioteki Javy nie mogły zrobić tego w tym samym czasie - wraz z wydaniem nowej wersji Javy.

Gdy dodamy domyślne metody do interfejsu, istniejące implementacje skompilują się bez błędu, ale mogą wysypać się w trakcie wykonywania programu.

Dlatego przed dodaniem domyślnej metody do istniejącego interfejsu trzeba się mocno zastanowić czy nie popsuje to jakiejś implementacji.

Jeśli jednak dopiero tworzymy interfejs, to domyślne metody są bardzo przydatne i śmiało można je używać bez żadnego ryzyka.

Interfejs tylko jako definicja typu

To, że klasa implementuje jakiś interfejs, powinno nam mówić, co możemy zrobić z instancją tej klasy i nic więcej.

Przykładowo, żeby nikomu nie przyszło do głowy używanie interfejsu do definiowania stałych, tylko po to, by klasy, które używają tych stałych, implementowały go, w celu uniknięcia deklarowania nazwy klasy razem z nazwą stałej. Przykładowo:

// Constant interface antipattern - do not use! 
public interface PhysicalConstants {
  // Avogadro's number (1/mol) 
  static final double AVOGADROS_NUMBER = 6.022_140_857e23;

  // Boltzmann constant (J/K) 
  static final double BOLTZMANN_CONSTANT = 1.380_648_52e-23;

  // Mass of the electron (kg) 
  static final double ELECTRON_MASS = 9.109_383_56e-31;
}

Używanie stałych jest detalem implementacyjnym. Gdy implementujemy taki interfejs, to wszystko wycieka do publicznego API.

Takie interfejsy można znaleźć nawet w standardowej bibliotece. Np. java.io.ObjectStreamConstants. Z całą pewnością nie powinniśmy się na tym wzorować.

Do przetrzymywania stałych są lepsze opcje:

 • Jeśli są mocno związane tylko z jedną klasą, to powinny występować tylko w niej
 • W przeciwnym wypadku można użyć:
  • Nieinstancjonowalnej klasy utility
  • Lub Enumów, jeśli jest to bardziej odpowiednie.

A żeby pozbyć się problemu definiowania nazwy klasy razem z nazwą stałej, wystarczy użyć statycznych importów:

import static com.example.PhysicalConstants.*;

Preferuj hierarchię klas, zamiast otagowanych klas

Tutaj Joshua wspomina o tagged classes. Są to klasy, które mają jakby pod spodem typ (tag), zależnie od którego zmieniają zachowanie. Przykładowo:

class Figure {
  enum Shape {RECTANGLE, CIRCLE};

  // Tag field - the shape of this figure 
  final Shape shape;

  // These fields are used only if shape is RECTANGLE 
  double length;
  double width;

  // This field is used only if shape is CIRCLE 
  double radius;

  // Constructor for circle 
  Figure(double radius) {
    shape = Shape.CIRCLE;
    this.radius = radius;
  }

  // Constructor for rectangle 
  Figure(double length, double width) {
    shape = Shape.RECTANGLE;
    this.length = length;
    this.width = width;
  }

  double area() {
    switch (shape) {
      case RECTANGLE:
        return length * width;
      case CIRCLE:
        return Math.PI * (radius * radius);
      default:
        throw new AssertionError(shape);
    }
  }
}

Szczerzę, w życiu z takim czymś się nie spotkałem i nawet do głowy mi nie przyszło takie użycie. Dla mnie naturalnym jest definiowanie osobnych klas i hierarchii w takich przypadkach:

// Class hierarchy replacement for a tagged class
abstract class Figure {
  abstract double area();
}

class Circle extends Figure {
  final double radius;

  Circle(double radius) { this.radius = radius; }

  @Override
  double area() {
    return Math.PI * (radius * radius);
  }
}

class Rectangle extends Figure {
  final double length;
  final double width;

  Rectangle(double length, double width) {
    this.length = length;
    this.width = width;
  }

  @Override
  double area() {
    return length * width;
  }
}

I taki płynie też przekaz z tego tematu - preferuj hierarchie klas, zamiast tworów jak z pierwszego kawałka kodu. Nie używaj “tagów” do określenia typu klasy - od tego są właśnie klasy.

Tagged classes nie mają żadnego uzasadnionego prawidłowego użycia ani zalet, nad którymi można by się zastanowić.

Jedna top-level klasa na jeden plik źródłowy

Java pozwala na deklarowanie kilku top-level klas w pojedynczym pliku źródłowym:

// Two classes defined in one file. Don't ever do this!
class Utensil { // top level class
  static final String NAME = "pan";
}

class Dessert { // top level class
  static final String NAME = "cake";
}

ale nie powinniśmy nigdy z tej możliwości korzystać. Deklarując klasy w tym samym pliku dużo łatwiej o kolizję i czytelność projektu znacznie spada.

Poza tym nie widać żadnych zalet w takim rozwiązaniu.

Kolejne dosyć naturalne (przynajmniej dla mnie) zachowanie. Nic dodać, nic ująć.

Jeśli z kolei klasa rzeczywiście służy tylko jednej - tej w tym samym pliku, to można rozważyć zadeklarowanie jej jako statycznej klasy wewnętrznej. Jest to bardziej czytelne i możemy zredukować dostępność, deklarując ją jako private. O klasach wewnętrznych będzie następny wpis.


Jeśli uważasz, że to co robię jest przydatne, polub stronę bloga na Facebooku. Wrzucam tam m.in. informacje o nowych wpisach, o promocjach dla programistów i inne.